Search Legal Team
Please Click Here

שותף

תחומי התמחות: איכות סביבה, קלינטק ושינויי אקלים, בנקאות ופיננסים, מימון פרוייקטים אנרגיה ותשתיות, מיסים

השכלה: (LL.B., 1964)האוניברסיטה העברית, ירושלים

שפות: עברית, אנגלית, יידיש

טלפון: +972-3-777 8340

אימייל: I.Zisman@shibolet.com

הורד Vcard

צור קשר:

לעו"ד יצחק זיסמן הסמכה כפולה,בישראל ובניו יורק, וניסיון רב בעסקאות בינלאומיות מורכבות.

יצחק מתמקד בדיני תאגידים כלליים, הגבלים עסקיים ותחרות, מיזוגים ורכישות, מימון פרויקטים, נדל"ן, מסים, בנקאות וניירות ערך תאגידיים. כמו כן, הוא מתמחה בפרויקטים עולמיים בתחום האנרגיה, עם מומחיות מיוחדת בתחנות כוח.

עסקאות בולטות

  • ייצג את דלק, מחברות הדלק הגדולות בישראל, בהקמת תחנת כוח כחלק מפרויקט BOT (בנה, הפעל, העבר) להתפלת מים באשקלון, ובהקמת שלוש תחנות כוח נוספות;
  • ייצג את פ.ק. גנרטורים בהקמת תחנות כוח בברזיל ובארצות הברית;
  • ייצג את הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בכל הסוגיות הקשורות לתעודות סל;
  • ייצג את קבוצת האחים נקש ברכישת 50 אחוזים מאמפא נדל"ן;
  • ייצג את אמפא נדל"ן ברכישת 50 אחוזים ממדרשת רופין וקבוצת קורקס;
  • ייצג את קבוצת האחים נקש ברכישת מלון ימית בתל אביב, וייצג את בעלי הילטון;
  • ייצג את דלק במימון הפרויקט של תחנות הכוח;
  • ייצג את כימיקלים לישראל בע"מ (כי"ל) במסגרת הסכמי מימון בינלאומיים והכין את התשקיף של כי"ל ומדינת ישראל בנוגע למכירת חלקה של המדינה בכי"ל.

פעילות אקדמית

 מרצה בדימוס, אוניברסיטת תל אביב, משפט פרטי ומסחרי.

 

חברות בארגונים מקצועיים

לשכת עורכי הדין בניו יורק ולשכת עורכי הדין בישראל.

Print Friendly, PDF & Email