היבטים פרקטיים בעסקאות קומבינציה

בעולם של מחסור בקרקעות, כל יזם רוצה לשים את ידו על קרקע ולהקשר בעסקת קומבינציה. בהרצאה מקצועית נעסוק בכל ההיבטים הקריטיים בעת ביצוע עסקת קומבינציה, החל מבדיקות מקדימות, היבטי מיסוי והיטלים, חלוקת הסיכונים בין היזם לבעלים בעסקה ועוד! 

מרצים