העליון קבע בפסק דין תקדימי: גם למציע פוטנציאלי הזכות לתקוף מכרז ולעיין במסמכיו

בבית המשפט העליון ניתן פסק דין תקדימי, הקובע לראשונה כי גם למציע פוטנציאלי שבחר שלא להתמודד במכרז, מוקנית זכות עמידה לתקוף את המכרז ולעיין במסמכיו. הלכה זו מהווה חידוש משמעותי בדיני המכרזים, שכן עד עתה, ככלל, זכות העמידה וזכות העיון הוקנו רק למי שהשתתף במכרז והגיש אליו הצעה, ולא ניתנו ל"עותר ציבורי" שלא השתתף במכרז.

לקריאת המאמר

בית המשפט העליון קבע בפסק דין תקדימי, כי גם למציע פוטנציאלי, שבחר שלא להתמודד במכרז, קיימת הזכות לתקוף אותו ולעיין במסמכיו. מה המשמעות של פסיקה זו? 

לאחרונה ניתן פסק דין תקדימי על ידי בית המשפט העליון, בו נקבע לראשונה כי גם למציע פוטנציאלי שבחר שלא להתמודד במכרז, מוקנית זכות לעיין במסמכים של המכרז ולתקוף אותו. 

הלכה זו היא בגדר חידוש רב משמעות בתחום של דיני מכרזים. עד לפסיקה זו, זכות העמידה וזכות העיון הוקנו רק למי שהגיש הצעה קבילה למכר והשתתף בו. מי שלא השתתף ולא היה מועמד בגדר "עותר ציבורי", לא יכול היה לעיין במסמכים הקשורים למכרז ולתקוף בהתאם.

עוד מוקדם לדעת כיצד ניתן יהיה ליישם החלטה זו בשטח, ומה יהיו השפעותיה של ההלכה החדשה בתחום דיני המכרזים. האם הרחבת מעגל המעיינים בנתונים תביא לכמות גדולה יותר של עתירות מטעם גורמים שלא השתתפו במכרז? האם הדבר יכול להשפיע על אופן הגשת ההצעות, מחשש שאלו ייחשפו בפני צדדים שלא לוקחים חלק פעיל במכרז? כיצד החלטה זו יכולה להשפיע על עורכי המכרזים אשר עשויים לעמוד בפני פניות רבות יותר לעיין במסמכי המכרזים. רק ימים יגידו. 

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את בקשתה של חברת ארד לעיין במסמכי המכרז, וזאת אף על פי שחברץ ארד בחרה שלא להשתתף בו. לאחר הגשת ערעור על החלטה זו, קבע בית המשפט העליון כי יש להכיר במעמדו של מציע שלא התמודד במכרז לתקוף, בעילות מסוימות, את הליכי המכרז כמו גם לעיין במסמכיו. ההיגיון העומד מאחורי פסק הדין הזה עומד על כך שבמקרה בו אותו מציע בחר שלא להשתתף עקב תנאים שקיים חשש כי לא נאכפו על ידי עורך המכרז, תינתן לו הזכות לעיין במסמכים ולתקוף בהתאם. יחד עם זאת, נקבע כי אין מדובר בזכות עמידה גורפת, זכות זו תוענק רק לאחר שבית המשפט השתכנע, ברמת ודאות מספקת כי מדובר באמת במציע פוטנציאלי וכי לא מדובר בעתירה סתמית.  

מה שניתן לומר בבטחה הוא שעתה, עורך מכרז לא יוכל לדחות דרישה לעיין במסמכים כלאחר יד, בנימוק כי מי שמבקש לעיין במסמכים לא השתתף במכרז. ראוי כי יבחן בטרם הוא משיב לדרישה, האם מדובר במציע פוטנציאלי, תוך מתן תשומת לב לשיקולים שפורטו בפסק הדין, לזכות העותר וכמובן לסיבות שבגינם בחר המועמד לא להתמודד. כעת גם מתחרה שבחר שלא להתמודד במכרז, ידע כי אין הדבר גורר אוטומטית העדר זכות לתקוף את המכרז ולעיין במסמכיו, ובמקרים המתאימים, תתאפשר הזכות הזו גם בפניו. 

חדשות נלוות