וובינר בנושא עובדים בשעת חירום בהיתרי מפעלים חיונים, איך ומי רשאי? עו"ד גלית עופר

חדשות נלוות