Webinar on Demand | חידושים בתחום ההגבלים עסקיים, עם נציגי הרגולטור בעבר ובהווה, בשיתוף ה-ACC

קיימנו וובינר בשיתוף ה-ACC, לסיכום השנה האזרחית בתחום ההגבלים העסקיים, שסקר בין היתר את המגמות והתחזיות לשנה הקרובה, בהשתתפות פאנל מכובד שכלל את גיל רוזנברג, ראש תחום דיני תחרות והגבלים עסקיים, חה"כ לשעבר איילת נחמיאס-ורבין, סגנית נשיא התאחדות התעשיינים, צחי ברקוביץ, ראש צוות מזון וקמעונאות במחלקת שווקים של רשות התחרות, ושלומי פריזט, הכלכלן הראשי לשעבר של רשות התחרות. 

לצפייה בוובינר המוקלט:

חדשות נלוות