ייצוג אלומיי והפניקס במכרז להקמת חווה סולארית בהיקף 300 MW בתוספת מתקן אגירה סמוך לדימונה

התחנה, שתשתרע על שטח של כ-3,000 דונם, תייצר חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית, בשילוב קיבולת אגירה חשמלית כאשר חלק מהחשמל שייוצר יוסב למתקן האגירה. התחנה צפויה להיות תחנת הכוח הסולארית הגדולה ביותר בישראל ומהגדולות בעולם, ולסייע בהשגת יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2030. הפרויקט יבוצע בשיטת PPP, בה היזם הנבחר אחראי לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של תחנת הכוח הסולארית לתקופה של 25 שנה, ובסיומה תועבר התחנה לבעלות המדינה.

לקריאה באתר משרד האוצר

חדשות נלוות