ייצוג עורכי דין בכירים בעתירה לבג"ץ

יוסי בנקל, שמואל גלינקא, נתי אגמון ויהונתן קיסוס ייצגו שורה ארוכה של עורכי דין בכירים בעתירה לבג"ץ בקשר להחלטת הממשלה הקודמת, ערב הבחירות, על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית לבחינת התנהלות המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים (מח""ש). בעתירה נטען כי ממשלת מעבר אינה רשאית לעשות שימוש בכוחה השלטוני לטובת הקמת ועדת בדיקה ממשלתית, בניגוד למגבלות האיפוק והריסון אשר חלות על ממשלת מעבר, ותוך כבילת שיקול דעתה של הממשלה הבאה. בג"ץ הוציא בשעתו צו ביניים וצו על תנאי, ובכך התלה את מינוי חברי הוועדה ואסר על פעילותה.
השבוע, בחלוף שנה לאחר שהממשלה כשלה מלספק מענה, נתן בית המשפט העליון צו מוחלט האוסר על מינויה של הוועדה, תוך פסיקת הוצאות לטובת העותרים.

חדשות נלוות