ייצוג RDD Pharma בעסקת מיזוג לחברה נסדקאית

עפר בן יהודה, אמיר אליסיקו, דורון מוטעי, דניאל קריב, עופר פילהבר ורוני ליפשיץ ייצגו את RDD pharma בעסקת מיזוג לחברה נסחרת בנאסדק Innovate Biopharmaceuticals.
שמה החדש של חברה הממוזגת הוא Nine (9) Meters Biopharma.

במקביל נרכשה חברה שלישית וגויס הון של 22 מיליון דולר, הגיוס הובל על ידי אורבימד.

לקריאת הכתבה המלאה    

חדשות נלוות