מאובדן ערך להזדמנות רווח: רפורמת הליבור, שינוי והיערכות

השוק העולמי מצוי במהלך הרפורמה הפיננסית הגדולה בהיסטוריה, בה ייפסק פרסום ריבית הליבור, שהינה בליבו של שוק האשראי והמזומן וכן בבסיס תמחורם של מכשירים פיננסיים רבים. רפורמה זו צפויה להשפיע באופן מהותי על כל חברה שחשופה באופן ישיר או עקיף למכשיר פיננסי הקשור בליבור.


אנו מזמינים אתכם לצפות בוובינר שיעניק למשתתפיו את התשתית המשפטית להכרה והבנה של אפיקי המימון השונים בתאגידים, וידון באתגרים הצפויים עם הסקת השימוש בריבית הליבור ובאופנים בהם כדאי לפעול כדי לצלוח אותם בשלום.

חדשות נלוות