סיום תביעות ייצוגיות בפשרה כפויה

מאמרם של עורכי הדין נתי אגמון ושי גליק מציג פתרון ייחודי ותקדימי לנטרול תובעים המסכלים פשרות בתובענות ייצוגיות שמוצו וניתן לסיימן בפשרה סבירה לטובת הקבוצה. הפתרון המוצע הוא לאפשר לנתבע להגיש הצעת הסדר פשרה מטעמו עבור חברי הקבוצה – חרף התנגדות התובע – ולהחיל מנגנון הקבוע בדין לבחינת הסדרי פשרה (פרסום ההסדר, בחינתו ע"י היועץ המשפטי לממשלה וכו').

המודל המשפטי ביסוד הפתרון מבוסס על הוראות הדין (לרבות הרציונל שביסודן): אותה דילמת נציג ופער אינטרסים בין התובע הייצוגי לקבוצה אותה הוא מתיימר לייצג, ואשר הסדר הפשרה אמור להיות עבורה ולטובתה (אנלוגיות למודל המוצע ניתן למצוא באישור הסדרי נושים, הסדרים בתובענות נגזרות, ונטרול עניין אישי שלילי של בעל מניות).  

לקריאת הכתבה המלאה

חדשות נלוות