עבודה עם מסיכות בחללי Open Space

לקוחות וידידים יקרים,

נבקש לעדכנכם אודות תיקון חדש שפורסם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף -2020, לפיו-

גובה המחיצה הנדרשת בתא עבודה בחלל פתוח (Open Space) על מנת שניתן יהיה לשהות בו ללא עטיית מסיכה, עודכן לגובה של מטר וחמישים סנטימטרים לפחות (במקום מטר ושמונים סנטימטרים), ובלבד שהאדם ללא המסיכה יושב.

חדשות נלוות