עדכון לקוחות: ביטול התו הירוק והתו הסגול במקומות הפתוחים לציבור ובמקומות עבודה

לקוחות וידידות.ים יקרות.ים,

בהמשך למזכרינו הקודמים בעניין, נבקש לעדכן כי עקב נתוני התחלואה הנמוכים בישראל, החל מהיום, 1 ביוני 2021, הוסרו כלל הגבלות "התו הירוק" ו"התו הסגול"[1], ובכלל זה,​​​​ גם כללי "התו הסגול" להעסקת עובדים ויתר ההגבלות השונות שחלו על מקומות העבודה מכוח התקנות[2], לרבות חובת מינוי ממונה קורונה, שמירת מרחק, מגבלת התקהלות, הגבלות על קיום פגישות, כנסים ופעילות חדרי אוכל. 

עם זאת, יש לציין כי נכון לעכשיו, חובת עטיית מסיכות בחללים סגורים נותרה על כנה. נזכיר, כי חובה  זו  לעטות מסיכה בחללים סגורים מוטלת על כל אדם מכוח צו בריאות העם[3],  וזאת אלא אם מדובר בחלל מופרד/ בשני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד וכל עוד נשמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות/ בחלק ממבנה המופרד במחיצה בגובה 2 מטרים/ בישיבה בתא עבודה בחלל פתוח (open space) המופרד במחיצה בגובה 1.20 מטרים לפחות. על פי צו בריאות העם, למעסיק במקום עבודה אחריות לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה האמורה.

עוד נבקש להזכיר, כי נושא דרישת הצגת תעודת התחסנות מעובדים (או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית) לצורך הגעתם לעבודה, לא הוסדר בחקיקה (למעט לגבי עובדי מדינה). אנו סבורים כי ייתכן שההתייחסות לנושא זה אף היא תשתנה כעת לאור האמור לעיל.

אנו מזמינים אתכם לעמוד אתנו בקשר לעניין זה.  


[1] עקב פקיעתן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020.

[2] עקב קיצור תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 12), התשפ"א-2021. 

[3] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.​​​​​​

חדשות נלוות