תוכניות אופציות – דגשים לניהול אפקטיבי בחברה

וובינר בשיתוף ארגון יועמ"שים למען יועמ"שים העוסק בסדר העקרונות הבסיסיים בתחום התגמול ההוני, סוגיות ואתגרים בניהול תוכנית אופציות בחברה.

הוובינר בהנחיית עו"ד שיר סלע פנחס, במסגרתו היא מסבירה מה הם מושגי היסוד בתגמול הוני ודנה בסוגיות ואתגרים בניהול תוכניות אופציות בחברה.

לצפייה בוובינר המוקלט:

להורדת המצגת

חדשות נלוות