בהתקרב יום הבחירות לכנסת ה-20 בישראל, אשר יחול ביום 17 במרץ 2015 (“יום הבחירות“), אנו מוצאים לנכון לעדכנכם בעניין זה, כדלקמן:

Print Friendly, PDF & Email
News