1. הצעת החלטה בעניין הגבלת תשלומים למתקנים סולאריים. ביום 12 בפברואר פרסמה רשות החשמל הצעת החלטה לשימוע שעניינה הגבלת תשלומים בגין חשמל המיוצר במתקנים סולאריים. כצפוי, מעוררת הצעת ההחלטה תהודה גדולה בשוק האנרגיות המתחדשות, ובין היתר הגיש משרדנו באמצעות המחלקה התנגדות נחרצת בשם אחד מלקוחותינו. השימוע נסגר ביום 11 במרץ, וכעת ממתין השוק להחלטת הרשות בעניין המשך קידום הצעת ההחלטה, במתכונת כזו או אחרת, או בכלל. הצעת ההחלטה שפורסמה לשימוע זמינה בכתובת הבאה:

  http://pua.gov.il/hearings/documents/shimua_trecker.pdf

 2. שימועים והחלטות נוספים. בנוסף לשימוע בעניין הגבלת תשלומים, פרסמה הרשות הצעות החלטה לשימוע בעניין תיקון אמת מידה 190 בספר אמות המידה העוסקת בשילוב חוות רוח ברשת החשמל, ובעניין עדכון התעריף למתקני ייצור חשמל באמצעות מערכות רוח עסקיות לצריכה עצמית בהספק שאינו עולה על 50 קילוואט. ההחלטה הצעות ההחלטה היו פתוחות להתייחסות עד ליום 29 במרץ 2015. הצעת ההחלטה בעניין תיקון אמת המידה זמינה בכתובת הבאה:

  http://pua.gov.il/hearings/documents/am_190_male_454.pdf

  הצעת ההחלטה בעניין עדכון התעריף למערכות רוח קטנות זמינה בכתובת הבאה:

  http://pua.gov.il/hearings/documents/shimuah_male_454_shi,ua_ruah.pdf

  כמו כן, התקבלה החלטה מס’ 2 מישיבה 454 מיום 23 בפברואר 2015 מליאה בעניין עדכון ההסדרה למתקני רוח בהספק העולה על 50 קילוואט. ההחלטה זמינה בכתובת הבאה:

  http://pua.gov.il/hearings/documents/shimua_trecker.pdf

 3. הקפאת הסדרת המעבר למתקנים פוטו-וולטאיים קטנים. רשות החשמל הודיעה ביום 24 בפברואר 2015 על הקפאת ההסדרה הצרכנית השישית למתקני פוטו-וולטאיים עסקיים בהספק מותקן של עד 50 קילוואט (החלטת מליאת רשות החשמל מישיבה 451 מיום 11 בינואר 2014), וזאת לאור טענות לאי-סדרים בניהול המכסה. רשות החשמל הקפיאה את ההסדרה לתקופה של 30 יום, לצורך בדיקה של הטענות. מסקנותיה של הרשות טרם פורסמו. הודעת רשות החשמל מיום 24 בפברואר 2015 זמינה בכתובת הבאה:

   http://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/hodaha_atatr_hakpaha.pdf

 4. הסדרה חדשה למתקני ייצור מביומאסה ומפסולת. ביום 23 בפברואר 2015 פרסמה רשות החשמל הסדרה למתקנים לייצור חשמל מביומאסה ומפסולת. ההחלטה על הסדרה זו התקבלה בעקבות שימוע שנערך בספטמבר 2013, והיא קובעת מכסה של 20 מגוואט לכלל ההסדרה, כאשר המכסה המקסימאלית למתקני ביומאסה עומדת על 10 מגוואט. תעריף הבסיס הינו 41.9 אג’ לקוט”ש. ניתן לעיין בהחלטה בכתובת הבאה: http://pua.gov.il/Decisions/Pages/default.aspx

  ככל שהנכם מתעניינים בהסדרה זו, או בהסדרות נוספות, נשמח לסייע לכם.

  עדכונים מתחום איכות הסביבה:

 5. כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע”ד-2014 – הכללים פורסמו בחודש מרץ 2014 ותוקנו ביום 30.12.2014, והם מחייבים עתה כל בעל רישיון הפקה לפי חוק המים, לרבות מי שחייב לקבל רישיון ולמעט “בעל רישיון קטן” כהגדרתו בכללים, בחובת דיווח שנתי לרשות המים. עוד קובעים הכללים חובות שונות על ספקי מים מכל הסוגים (למטרות ביתיות, חקלאיות או תעשייתיות), כמו הכנת תכנית לאספקת מים, נקיטת אמצעים למניעת בזבוז מים וניהול רישום בגינם וכיו”ב. כיוון שהכללים חלים, כך לפי לשונם, על כל מי שמפיק מים מכל מקור שהוא, בין אם ההפקה לצרכים עצמיים ובין לצורך מכירה לאחרים, לאחרונה החלה רשות המים לפנות לבעלי רישיונות בבקשה להעביר את הדיווחים השנתיים. רשימת חייבי הדיווח מצויה באתר הרשות בכתובת הבאה: http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/Pages/license-holders-Required-to-be-reported.aspx.

  ככל שאתם נתקלים בקשיים ביישום הכללים או בדיווח, או זקוקים לסיוע, אנא פנו אלינו.

 6. כתב אישום נגד בז”ן בגין זיהום מקורות מים. ביום 22 במרץ פורסם כי המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום נגד בז”ן בשל זיהום נחלי גדורה והקישון. הזיהום, שאירע בשנת 2010, נגרם כתוצאה מדליפת דלק מצינור לא תקין של בז”ן לנחל גדורה, ולזיהום קרקע ומי תהום. העתק כתב האישום זמין במשרדנו למתעניינים.

 7. הרשעה וקנסות על מפעל ועל נושא משרה בגין מפגע ריח. ביום 19.03.2015 גזר בית-משפט השלום בבאר שבע קנס בסך 450,000 ₪ על מפעל אסמי עוז 2000 בע”מ וקנס בסך 50,000 ₪ על אחד מבעלי המניות ששימש גם מנהל, בגין עבירות על חוק מניעת מפגעים, התשכ”א 1961 (בגין גרימת ריח חזק ובלתי סביר) ועבירות לפי חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 (בגין ניהול עסק בניגוד לתנאי רישיון עסק). הנאשמים חתמו בנוסף על התחייבות להימנע מביצוע העבירות שבהן הורשעו לתקופה של 3 שנים. לפי הדיווח של המשרד להגנת הסביבה, הוגשה גם תביעה ייצוגית של תושבים האזור (אופקים) בסך חצי מיליון ₪. העתק פסק-הדין זמין במשרדנו למתעניינים.

 

Print Friendly, PDF & Email
News