משרד הביטחון ומטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה הפיצו לאחרונה הצעה לצו חדש המרחיב את הפיקוח על ייצוא של טכנולוגיית סייבר ממדינת ישראל. ההרחבה המוצעת הינה בעלת השלכות פוטנציאליות מרחיקות לכת על תעשיית טכנולוגיות הסייבר הישראלית.
כחלק מכנס הסייבר המתוכנן זה מכבר של משרד שבלת, עו”ד אמיר איליאסקו, בוגר חמ”נ תלפיות 8200, ושותף בתחום הסייבר בשבלת יסקור את השלכות הפיקוח המוצע . כמו כן  נציגים ממשרד ממשרד  עוה”ד האמרקאי Steptoe יסקרו את החקיקה האמריקאית המקבילה וכן יתאפשר לקהל הנוכחים להעלות הערות לקראת הכנת נייר תגובה למשרד הבטחון להצעת הצו.

env 28.1

תגובות לטיוטת צו לפיקוח על סייבר ניתן להעלות ביום העיון של משרד שבלת ושות’ עו”ד בנושא “סיכוני הסייבר- חובות וסיכונים הקשורים בתפקודדירקטורים ונושאי משרה” אשר יתקיים במשרדנו ברח’ ברקוביץ’ 4, תל אביב, מגדל המוזיאון בקומה 8. ניתן להגיב בעל פה או בכתב באירוע עצמו או במשלוח הודעת מייל לכתובת  cyber@shibolet.com

Print Friendly, PDF & Email
News