ביטול תעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020

לקוחות וידידים יקרים,

נבקש לעדכנכם כי ביום 27.7.2020 ניתן פסק דינו של בג"צ,[1] שקבע כי בתוקף החל מיום 30.9.2020 לא יהיה עוד תוקף לתעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד.

במסגרת החלטתו בג"צ קבע כי חוק דמי מחלה לא הסמיך את משרד הבריאות להוציא תעודת מחלה גורפת, כדי לחייב באמצעותה את כלל המעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם, שבבידוד כפוי, דמי מחלה אף כשאלו אינם מגלים שום תסמיני מחלה ואין הם נשאים של נגיף הקורונה.

עוד נקבע כי תעודה זו הוצאה בחוסר סמכות ודינה בטלות (אשר תכנס לתוקף ביום 30.9.2020) על מנת לאפשר לגורמים הרלוונטיים לבחון, בתוך כך, את השאלה מיהו הגורם שראוי שיישא בנטל הכלכלי הכרוך בשמירה על בריאות הציבור בהקשר זה, ולקבוע הוראות מתאימות לטובת העובדים, המעסיקים והציבור בכללותו.

בג"ץ קבע, כי תעודת המחלה הגורפת, אשר ניתנה בעניינם על ידי משרד הבריאות, איננה בגדר "תעודת מחלה" כהגדרתה בתקנות דמי מחלה, שהצגתה מזכה את העובד החולה בדמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה. בג"צ עמד בהחלטתו על תכליותיו של חוק דמי מחלה, וקבע כי עצם ההכללה בגדר המונח "מחלה" את כל החייבים בבידוד לפי הצו, מהווה פרשנות גורפת מדי שאין לקבלה, שכן היא מותחת את התכלית הנוגעת לשמירה על בריאות הציבור למחוזות החורגים מיחסי עבודה, ומשנה את תמונת הסיכונים הכלכליים הנשקפת לעובדים ומעסיקים באשר לדמי המחלה שלהם זכאים העובדים.

נקבע ששינוי איזון זה, אינו מצוי בסמכותו של משרד הבריאות, אם כי בסמכות המחוקק. לכן, ניתנה שהות למדינה עד ליום 30.9.2020 לקבוע הוראות מתאימות לעניין הגורם שיישא בנטל הכלכלי לתשלום ימי הבידוד, וזאת בטרם יוכרז פרוספקטיבית על בטלותה של התעודה.

בינתיים, עד ליום 30.9.2020 יש להמשיך ולשלם עבור ימי הבידוד בהתאם לצו.


[1] בג"ץ 1633/20 "סל" שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל ואח' (27.7.2020).

חדשות נלוות

עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד
עדכוני קורונה

המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה והנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאת עובדים […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תיקון תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי והעסקי אוגוסט 2020

קראו עוד