האם מותר למעסיק ליידע עובדים בנוגע לעובד שנדבק בנגיף או נחשד כנשא? עו"ד ניר פיינברג ועו"ד מעיין שרעבי

סוגיות הנוגעות לפרטיות עולות בקרב מעסיקים, אשר מנסים לסגל מדיניות פנימית חדשה המותאמת למצב הנוכחי. ברשימת השאלות והתשובות שריכזה הרשות, עלתה השאלה האם מותר למעסיק ליידע עובדים בנוגע לעובד שנדבק בנגיף או נחשד כנשא. הרשות מנחה כי יש להעדיף יידוע ממוקד של רשימת עובדים ספציפיים אשר באו עמו במגע. ככל שהדבר אפשרי, על המעסיקים להקפיד לבצע את היידוע על יסוד הימצאותו של העובד באזור ובזמן מסוים בו שהה, תוך הימנעות מאזכור פרטיו המזהים.

בנוסף, החובה שהוטלה על מעסיקים בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש­ – הגבלת הפעילות) התש"ף 2020, להציב עמדה למדידת חום בכניסה למקום העבודה, גם היא מחייבת בחינה של היבטי הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות. כדי שהפגיעה לא תחרוג מהנדרש, על המעסיק לפקח על אמצעי המדידה שבשימוש, להגביל את האנשים שמקבלים גישה לנתונים הנאספים במדידה ולקבוע קריטריונים לאבטחה ושמירת המידע שנאסף במדידה.

חדשות נלוות

אבטחת מידע ופרטיות

מזכר רגולציה רבעוני – ספטמבר 2020

קראו עוד
אבטחת מידע ופרטיות

ביטול מנגנון ה-Privacy Shield: העברת מידע מהאיחוד האירופי לארצות הברית דורשת חשיבה מחודשת

קראו עוד
מסחרי, תאגידי

ייצוג אלביט מערכות בעסקת השקעה ורכישת השליטה בחברת הבת סייברביט

קראו עוד
עדכוני קורונה

וובינר בנושא פרטיות בארץ ובעולם, שימוש ב ZOOM,Fishing ועוד, עו"ד ניר פיינברג

קראו עוד
עדכוני קורונה

למידה מרחוק – דגשים והמלצות להתנהלות נכונה וצמצום סיכוני אבטחת מידע בתקופת הקורונה, עו"ד ניר […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

עבודה מרחוק ומיזעור סיכוני אבטחת מידע, עו"ד ניר פיינברג ועו"ד מעיין שרעבי

קראו עוד