כידוע, חוק העיצובים החדש נכנס לתוקפו לפני כשנה, ומאז הגנה על עיצוב מוצרים נעשית באמצעות הגשת בקשה ל"עיצוב רשום", במקום "מדגם" לפי החוק הקודם. ביום 3 באוקטובר 2019 אישררה מדינת ישראל את הסכם האג בנוגע לרישום בין לאומי של עיצובים תעשייתיים – The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs.

ההצטרפות להסכם מאפשרת לאזרחי ישראל ולחברות ישראליות לרשום עיצובים תעשייתים במדינות החברות בהסכם, וזאת באמצעות הגשת בקשה בין לאומית באמצעות המשרד הישראלי, וללא צורך בהגשה נפרדת בכל אחת מהמדינות. המדינות החברות בהסכם כוללות, את ארה"ב, האיחוד האירופי, קנדה, רוסיה, יפן, ומדינות רבות נוספות באסיה ואפריקה. בקשה בין לאומית תוגש באמצעות המשרד הישראלי, לארגון הבין-לאומי לקניין רוחני (WIPO) המנהל את ההסכם. לאחר קבלת הבקשה בארגון והעברתה למדינות המיועדות שבחר המבקש, כל מדינה מיועדת תחליט בהתאם לדיניה האם העיצוב כשיר להגנה ולרישום.

חוק העיצובים הישראלי מגדיר עיצוב כ-"מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים;"[1] מוצר מוגדר כ-" לרבות מערכת של פריטים, אריזה, סימן גרפי (Graphic symbol), תצוגת מסך, ולמעט גופן (Typeface) ותוכנת מחשב;"[2].

ניתן יהיה להגיש בקשות בינלאומיות לרישום עיצוב החל מיום 3 בינואר 2020.

[1] חוק העיצובים, תשע"ז-2017, סעיף 1.

[2] שם.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות