העליון קבע בפסק דין תקדימי: גם למציע פוטנציאלי הזכות לתקוף מכרז ולעיין במסמכיו

בבית המשפט העליון ניתן פסק דין תקדימי, הקובע לראשונה כי גם למציע פוטנציאלי שבחר שלא להתמודד במכרז, מוקנית זכות עמידה לתקוף את המכרז ולעיין במסמכיו. הלכה זו מהווה חידוש משמעותי בדיני המכרזים, שכן עד עתה, ככלל, זכות העמידה וזכות העיון הוקנו רק למי שהשתתף במכרז והגיש אליו הצעה, ולא ניתנו ל"עותר ציבורי" שלא השתתף במכרז.

לקריאת המאמר

חדשות נלוות

חדשות

משרד שבלת גאה להכריז על מינוי 8 שותפות ושותפים חדשות וחדשים לשנת 2021

קראו עוד
ליטיגציה

ייצוג מסעדנים ישראלים בעתירה להסרת המגבלות על פתיחת המסעדות

קראו עוד
ליטיגציה

ניסוח תניות חוזיות נכונות עשוי למנוע תהליכי ליטיגציה – וובינר בשיתוף עם ה-ACC (ארגון היועצים […]

קראו עוד
ליטיגציה

פסק דין תקדימי מורה על שינוי מגמה בתחום דיני המכרזים

קראו עוד
ליטיגציה

ייצוג עו"ד בכירים בעתירה לבג"ץ כנגד הארכת מינוי מ"מ פרקליט המדינה

קראו עוד
ליטיגציה

ייצוג מגה אור וביג בהקפאת רכישה של 855 מיליון ש"ח

קראו עוד