התיקון ל"חוק ההגבלים" – הפער בין "נתח שוק" ל"כוח שוק" לא נסגר, עו"ד גיל רוזנברג

החודש אושר ונכנס לתוקף תיקון משמעותי לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 ("חוק ההגבלים העסקיים"), אשר כלל מספר עדכונים חשובים לחוק, לרבות שינוי הקריטריונים שבחוק להגדרת מונופול.

עד לתיקון, המבחן לקיומו של מונופול היה מבחן "נתח השוק" – האם נתח השוק של הגוף גבוה מ-50%. בתיקון הנוכחי לחוק, רשות התחרות הייתה מעוניינת לעבור למבחן בלעדי של "כוח שוק", כנהוג בעולם, אך עקב אילוצים חיצוניים ורצון לאפשר לתובעים דרך הוכחה פשוטה יותר להיותה של הנתבעת מונופול – הסכימה הרשות לפשרה לפיה לאחר התיקון יהיו בהגדרת מונופול בחוק שני מבחנים חלופיים.

שינוי ההגדרה והמעבר למבחן "כוח השוק" הוא כשלעצמו דבר מבורך, אך ההגדרה הכפולה ואי-ביטולו של מבחן "נתח השוק" יוצרים כשל לוגי.

קראו עוד בנושא במאמרו של עו"ד גיל רוזנברג, שותף ומוביל פרקטיקת ההגבלים העסקיים והתחרות במשרדנו.

חדשות נלוות

דיני תחרות

חידושים בתחום ההגבלים עסקיים, עם נציגי הרגולטור בעבר ובהווה: וובינר בשיתוף ה-ACC

קראו עוד
דיני תחרות

ייצוג רפאל מערכות לחימה מתקדמות בקשר עם הקמת חברה במערכות אבטחה ובקרת כניסה באמצעות זיהוי […]

קראו עוד
דיני תחרות

רשות התחרות מעודדת שיקולי תחרות במכרזים

קראו עוד
דיני תחרות

וובינר בשיתוף ה-ACC בנושא דיני תחרות והגבלים עסקיים

קראו עוד
דיני תחרות

המשבר בתעופה מקרב את המיזוג בין אל על, ישראייר וארקיע

קראו עוד
דיני תחרות

הקלות ברגולציית תחרות בתקופת המשבר, עו"ד גיל רוזנברג

קראו עוד