השותפים עדי זלצמן וקרן אלגרבלי גולדמן ייצגו את אמנת ניהול ומערכות בע"מ בעסקה למכירת מלוא אחזקותיה (50%) בחברת מרמנת ארגון ניהול פרויקטים בע"מ, לס.ה סקיי (מ.ר.מ.נ) שותפות מוגבלת, בתמורה לסך של 52.5 מיליון ש"ח.

העסקה מותנית בהשלמת עסקה נפרדת בה הרוכשת (סקיי) מוכרת 100% ממניות החברה הנמכרת לחברת טלרד נטוורקס בע"מ.

Print Friendly, PDF & Email