התארגנות מחדש בצל נגיף הקורונה, מאי 2020

עדכון בתיקונים נוספים שנכנסו לתוקף  ביום 11 מאי 2020, בקשר עם הזכאות לדמי אבטלה, בעניין:

תשלום מקדמות;

המשך תקופת אכשרה מקוצרת של 6 חודשים;

הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה למי שהסתיימה זכאותו במשבר הקורונה. 

דחית מועד דיווח ותשלום ביטוח לאומי בגין עובדים בחל"ת.

  • תשלום מקדמות

המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם מקדמות על חשבון דמי האבטלה גם בעבור חודשים אפריל-מאי למבוטח שהגיש תביעה לדמי אבטלה עד ליום 31 במאי 2020, וטרם הושלמו כל הליכי הטיפול בתביעתו.

סכום המקדמות בגין חודשים אפריל ומאי לא יעלה על 8,000 ₪ בגין כל אחת מהן.

  • קיצור תקופת האכשרה

ההקלה בדבר תקופת אכשרה בת 6 חודשי עבודה בלבד (במקום 12 חודשי עבודה) הוארכה וחלה כעת על כל מבוטח שהופסקה עבודתו (בפיטורים או בחל"ת) מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 30 באפריל 2020.

  • הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה

הוארכה הזכאות לקבלת דמי אבטלה עד ליום 31 במאי 2020, בעבור:

א. מבוטח שסיים לנצל את ימי האבטלה שהיו צבורים לזכותו בין יום 1 במרץ 2020 ליום 31 במאי 2020;

או

ב. מבוטח שהעסקתו הופסקה בין יום 1 במרץ 2020 ליום 31 במאי 2020, וסיים לנצל את ימי האבטלה שהיו צבורים לזכותו לפני ה- 1 במרץ 2020.

  • תשלום דמי ביטוח לאומי על-ידי המעסיק בזמן תקופת החל"ת

כזכור, מעסיקים מחויבים לשלם ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת עבור החודשיים הראשונים של החל"ת. לאחרונה הודיע המוסד לביטוח לאומי כי מועד הדיווח בגין תשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור עובדיהם שבחל"ת נדחה ליום 15.7.2020 (במקום יום 15.5.2020).

חדשות נלוות

עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד
שוק ההון

גל של הנפקות שוטף את הבורסה, האם כדאי להשקיע – או להמתין?

קראו עוד
עדכוני קורונה

המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן […]

קראו עוד
היי טק

ייצוג Butterfly Medical בגיוס 7 מיליון דולר בסבב B

קראו עוד
עדכוני קורונה

הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

קראו עוד
נדל"ן

טיפים מועילים לבעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית

קראו עוד