וובינר בנושא אבטחת מידע ופרטיות, עבודה מבית, עו"ד ניר פיינברג