מאמרים של גלית עופר

אבטחת מידע ופרטיות

מזכר רגולציה רבעוני – ספטמבר 2020

קראו עוד
אנרגיה ותשתיות

המכרז הישראלי הראשון להקמת מתקנים פוטו וולטאיים עם יכולת אגירה, עו"ד גלית עופר

קראו עוד
נדל"ן

פינת התחזית, תקן בניה ירוקה, עו"ד גלית עופר

קראו עוד
עדכוני קורונה

עדכונים ממחלקת קלינטק ואיכות הסביבה של משרד שבלת ושות' משק החשמל ואנרגיה בצל משבר הקורונה […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

תקנות חדשות- תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף – 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

איכות הסביבה בצל משבר הקורונה – אפריל 2020, עו"ד גלית עופר ועו"ד אורית מרום

קראו עוד
עדכוני קורונה

תקנות שעת חירום אשר נכנסו לתוקף ביום ה- 1.4.2020, עו"ד גלית עופר ועו"ד אדוה עמר

קראו עוד
עדכוני קורונה

וובינר בנושא עובדים בשעת חירום בהיתרי מפעלים חיונים, איך ומי רשאי? עו"ד גלית עופר

קראו עוד