חוק מענק לעידוד תעסוקה

כידוע, התפרצות נגיף הקורונה גררה הטלת הגבלות משמעותיות, בין השאר, על פתיחת מקומות עבודה מסוימים וכן על התייצבות עובדים במקומות עבודתם, לצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף.
הגבלות אלה השפיעו על מקומות עבודה רבים וגררו גל של צמצומים והוצאת עובדים רבים לחופשות ללא תשלום. על מנת לזרז את חזרתם של דורשי עבודה לשוק העבודה ולצמצם את הפגיעה במשק, החליטה הממשלה להעניק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים שהוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר או בסמוך לתחילתו ולא השתלבו מחדש בשוק העבודה. מענק זה יפחית את עלויות העסקת עובדים אלה בעבור המעסיקים גם בתקופה שבה אין וודאות בשווקים, ויתמרץ את המעסיקים לקלוט ולהעסיק את העובדים בחודשים הקרובים.

בהתאם לאמור, ביום 16 ביוני 2020 נכנס לתוקף חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה­ נגיף הקורונה החדש), התש"ף-­20201 (להלן: "החוק"), אשר קובע את התנאים שעל-­פיהם המענק יוענק למעסיקים. שיעורו של המענק יהיה בסך של עד 3,500 ש"ח או מענק בסך של עד 7,500 ש"ח וישולם ב-4 פעימות (כל פעימה בסך 875 ש"ח או 1,875 ש"ח בהתאמה) עבור החודשים יוני­-ספטמבר 2020 (או יולי עד אוקטובר 2020).

מעסיק המעוניין בקבלת המענק ואשר עומד בתנאי הזכאות המפורטים בחוק, נדרש להגיש למנהל שירות התעסוקה בקשה לקבלת מענק, לגבי כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק, ולא יאוחר מ-­60 ימים מתום אותו חודש.
יצוין כי טרם פורסם נוסח הטפסים שיש להגישם.
עוד מובהר, כי תנאי לאישור בקשה למענק הוא שהעובד שבעדו מתבקש המענק הגיש גם הוא הצהרה באתר שירות התעסוקה.

לנוחיותכם מצורף נוסח החוק.

אנו נשמח לסייע לכם ולענות על כל שאלה, לרבות בנוגע לעמידתכם בתנאי הזכאות, ולסייע לכם בהגשת הבקשה למענק.

חדשות נלוות

עדכוני קורונה

הידוק הגבלות הסגר השלישי

קראו עוד
עדכוני קורונה

הוראת שעה: ביטול החפיפה בין 'חל"ת קורונה' לבין התקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה וההורות

קראו עוד
דיני עבודה

התחסנות עובדים – חובות וזכויות, עו"ד מירב אורן

קראו עוד
עדכוני קורונה

פעם שלישית סגר

קראו עוד
עדכוני קורונה

עדכון לקוחות נובמבר 2020 – מתווה חדש לתשלום בגין ימי הבידוד

קראו עוד
עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד