ייצוג קרן סרצ'לייט בהשלמת "עסקת בזק"

הושלמה "עסקת בזק", במסגרתה קרן סר'צלייט בשיתוף עם משפחת פורר, רכשו את השליטה בחברה הציבורית הדואלית בי-קומיוניקיישנס, ששולטת בבזק. בעסקה נרכשו מניות בי-קום מבעלת השליטה הקודמת והונפקו מניות חדשות, לרבות לציבור – בהיקף מצטבר של כ-570 מיליון ש"ח. בנוסף, הושלם הסדר עם בעלי אגרות החוב של בי-קום בהיקף מצטבר של כ-2.2 מיליארד ש"ח, במסגרתו, בין היתר, החברה שילמה למעלה מ-900 מיליון ש"ח לבעלי אגרות החוב, והנפיקה אגרות חוב חדשות בהיקף של למעלה מ-400 מיליון ש"ח, מבלי לבצע "מחיקה" כלשהי מהחוב לציבור.

זהו אחד מהסדרי החוב המורכבים ביותר שהיו אי פעם בישראל.

את קרן סרצ'לייט, וכן את כל היבטי ההסדר שנגעו לבי-קום, ייצגו השותפים יורם ראב"ד, עדי זלצמן ושאול אדרת, וכן עו"ד עינבר איתן-גולדשטיין.

לקריאת הכתבה המלאה

חדשות נלוות

מסחרי, תאגידי

ייצוג אלרון ו-RDC במכירת השליטה בפוקארד

קראו עוד
שוק ההון

ייצוג ברנמילר אנרג'י ב-2 הסכמים לגיוס 23 מיליון ש"ח

קראו עוד
מסחרי, תאגידי

תיקונים לתקנות החברות

קראו עוד
היי טק

ייצוג RDD Pharma בעסקת מיזוג לחברה נסדקאית

קראו עוד
מסחרי, תאגידי

אישור מחדש ,עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה

קראו עוד
שוק ההון

ייצוג ברנמילר אנרג'י בהסכם עקרונות לעסקת הלוואה המירה בסך 47 מיליון ₪

קראו עוד