"כלכלת שיתוף": חבל ההצלה של הארגונים בשעת משבר, עו"ד מירב אורן

"שגשוג כלכלת השיתוף מהווה הוכחה מובהקת לכך שעבודה מרחוק אפשרית בהחלט"
במצב החריג בו שוק העבודה נתון כיום, המעסיקים שיצליחו לפתח פתרונות לעבודה שיתופית מוצלחת, גם מרחוק, הם אלו שיצליחו לשרוד את המשבר.
מירב אורן במאמר על האתגר העומד בפני המעסיקים, ועל השלכות שינויים אלו על השוק גם אחרי שהמשבר יחלוף.
לקריאת הכתבה

חדשות נלוות

עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד
עדכוני קורונה

המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה והנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאת עובדים […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תיקון תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי והעסקי אוגוסט 2020

קראו עוד