במהלך שנת 2019 הוגשו תובענות ייצוגיות רבות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלויות. חלקן נוגע להיעדר נגישות לבעלי מוגבלות בשמיעה (למשל היעדר מערכות עזר לשמיעה, היעדר נגישות למערכת ניתוב שיחות טלפון, היעדר כתוביות); חלקן נוגע להיעדר נגישות לבעלי מוגבלות בראיה (למשל אי הנגשת אתר האינטרנט); וחלקן נוגע להיעדר פרסום התאמות הנגישות שבוצעו.

ניתן לאפיין ולקטלג תובענות אלה לשתי קטגוריות עיקריות. הקטגוריה הראשונה עוסקת בתובענות ייצוגיות מינוריות, אשר החשיפה הכספית בהן נמוכה למדי, ובהתאם חלקן הסתיימו בהסדרים מהירים ובערכים סבירים, וזאת בשלבים ראשונים של ההליך המשפטי. בקטגוריה זו ניתן למנות תובענות ייצוגיות שהוגשו לאחרונה כנגד כתר פלסטיק ורהיטי קיבוץ השלושה, שעוסקות בהיעדר פרסום התאמות הנגישות (ת"צ 65584-05-19; ת"צ 5398-06-19). בשתי התובענות הללו הצדדים הגיעו להסדר שכולל גמול ושכ"ט בסך של 35,000 ₪, ובית המשפט אישר הסדרים אלה.

הקטגוריה השנייה עוסקת באותן תובענות ייצוגיות מהותיות, אשר טומנות בחובן חשיפה כספית משמעותית. בקטגוריה זו ניתן למנות את התובענה הייצוגית שהוגשה כנגד ארקיע, ישראייר, אל-על ורשות שדות התעופה, בטענה להיעדר מערכות עזר לשמיעה (ת"צ 19869-01-15). הצדדים שם הגיעו להסדר שכולל גמול ושכ"ט בסך של 340,000 ₪, ובית המשפט אישר את ההסדר. בקטגוריה זו ניתן למנות גם תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד הוט, ערוץ הספורט וצ'רלטון, בטענה להיעדר כתוביות בשידורי ספורט (ת"צ 57824-06-15). הצדדים הגיעו להסדר שכולל גמול ושכר טרחה בסך של 288,000 ₪, ובית המשפט אישר את ההסדר לאחרונה.  

בחינת הפסיקה בשנת 2019 מלמדת, כי להעלאת טענות הגנה מתאימות יש חשיבות רבה. כך למשל ישנו פטור מהתקנת מערכת עזר לשמיעה בחנות ששטחה הציבורי קטן מ-150 מ"ר, וישנו פטור מהתאמת נגישות שאינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות; לעתים ניתן לפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות על מנת לבקש פטור; לעתים ניתן להציג חוות דעת שמוכיחה שבנסיבות העניין לא הייתה כל תועלת בהנגשה; לעתים ניתן לטעון כי ההנגשה עלולה ליצור מפגע בטיחותי.

מעבר לכך, בתי המשפט החלו לייחס משקל רב להתנהלות לא תקינה של התובע הייצוגי. דוגמה לכך ניתן לראות בסדרה של עשרות רבות של תובענות ייצוגיות דומות בנושא היעדר הנגשה לבעלי מוגבלות בראייה, שהוגשו בנפרד כנגד חברות שמפעילות קניונים ובתי מלון, מבלי להודיע בכל תובענה על התובענות האחרות מאותה סדרה (ת"צ 24102-05-18). בית המשפט הפציר בתובעים להסתלק מכל עשרות התובענות, והם אכן הסתלקו מכולן.  

Print Friendly, PDF & Email
חדשות