בתאריך 17.10.2017, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר רמו"ט) את הנחיית רשם מאגרי המידע בנושא שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה.

מטרת ההנחיה הינה הבהרת עמדת הרשם במקרים בהם השימוש במצלמות אבטחה נעשה בהקשר של יחסי עבודה, בין אם במרחב הציבורי ובין אם במקומות עבודה אחרים שאינם "רשות הרבים", ואינם פתוחים לקהל הרחב. הרשות מזכירה, כי לעובד יש מרחב של פרטיות אשר מלווה אותו גם במקום העבודה, גם על גבי פלטפורמות שסופקו לו על ידי המעסיק – כמו תכתובות אישיות על מחשב שהוקצה לצרכי עבודה.

על השימוש במצלמות להיעשות באופן מידתי, המכבד את פרטיות העובד. מטרת השימוש במצלמות צריכה להיות לגיטימית, כמו שמירה על בטחון העובדים, פיקוח על משמעת, הבטחת איכות השירות או שמירת רכוש העסק. שימוש מוגזם במצלמות באופן שיפגע באופן בלתי מידתי בעובד יחשוף את המעסיק לסנקציות מנהליות, פליליות ואזרחיות, ואף עלול להוות נסיבה בגינה יוכל העובד להתפטר בדין מפוטר (ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים).

על המעסיק לגבש מדיניות ברורה ומפורטת בדבר אופן, היקף ומטרות השימוש במצלמות, שתובא לידיעת העובדים, ותיקבע ככל הניתן לאחר היוועצות עמם. יוזכר כי אין לצלם עובד ללא ידיעתו. גם על התקנת מצלמות נסתרות באזורים ציבוריים הפתוחים לקהל הרחב, יש לעדכן את העובדים. צילום סמוי באזורים הפנימיים של מקום העבודה יתאפשר רק בנסיבות יוצאות דופן, ובאופן נקודתי ומוגבל בזמן, לדוגמא חשד לביצוע עבירות פליליות של עובד, הגורמות למעסיק נזק. המעסיק יכול להשתמש במצלמות אך ורק לשם המטרה בגינן הותקנו, ולא יוכל לדוגמא להשתמש במצלמות ביטחון לצרכי איתור בעיות משמעת.

לגבי מיקום המצלמות, מובן מאליו שאין להתקינן בחדרי שירותים ומלתחות, ובנוסף אין להתקינן בחדרי עבודה שאינם פתוחים לכניסה חופשית של הציבור, במשרדים, באזורי מנוחה (מטבחון וחדר אוכל לדוגמא) או בכל עמדה בה מתמצה העבודה בפעילות משרדית רגילה. בחלל עבודה סגור לציבור, אשר העבודה המתבצעת בו חורגת מפעילות משרדית שגרתית, כמו פסי ייצור או חדרי שרתים, יימצאו יותר הצדקות להתקנת מצלמות. אזורים ציבוריים  ככלל אינם נחשבים לרשות היחיד, ובהם הצילום יהיה לגיטימי יותר.

קריטריונים נוספים אשר בהם יש להתחשב במהלך תכנון מערכת המצלמות והשימוש בה הינם שטח הכיסוי, מספר המצלמות, רזולוציית התמונה וכן זמני הצילום ומשך שמירתם. כאמור, על כל שימוש במצלמות להיות סביר, מידתי והגון.

ככל שהנכם מתקינים מצלמות במקום העבודה, אנו ממליצים לכם להיוועץ עימנו, על מנת לוודא כי הנכם עומדים בהוראות ההנחיה ועל מנת לבחון הצורך לגבש מדיניות בנושא במקום העבודה.

לקריאת ההנחיה המלאה לחצ/י כאן

***

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

עו"ד הדס רקח דביר, ראש מחלקת דיני עבודה 

 עו"ד ניר פיינברג, ראש תחום סייבר,אבטחת מידע ופרטיות.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
חדשות