לאחרונה אנו ערים למאמץ אמריקאי לבלימה של מה שנראה כניסיונות השתלטות של זרים, בעיקר סינים ורוסים, על חלקים של שוק טכנולוגיות העילית של ארה"ב. עד היום מאמצי בלימה אלו נעשו במסגרת ועדה ברשות שר האוצר האמריקאי, ה Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) אשר פעלה מכוח חוק ישן משנת 1950. אחד המקרים הבולטים בעניין זה בשנים האחרונים הייתה חסימת המיזוג בין Broadcom ו Qualcomm בעקבות הבהרות כי מיזוג זה לא יעבור את הועדה.  

הממשל נוכח כי החוק הקיים אינו מעניק סמכות מספקת לועדה בכדי לבלום ניסיונות אלו וכי הגורמים הזרים מוצאים דרכים לעקוף את החוק. לאור זאת ב13 לאוגוסט 2018 חתם הנשיא טראמפ על חוק חדש, אשר זכה לתמיכה דו-מפלגתית, למודרניזציה של הפיקוח על השקעות זרות, ה – Foreign Investment Risk Review Modernization Act ("FIRMMA"). ב10 לאוקטובר 2018, משרד האוצר האמריקאי אישר רגולציה זמנית המוכרת בתור "תוכנית הפיילוט" כדי ליישם את האיסורים המופיעים ב FIRMMA, אשר יכנס לתוקף ב 10 לנובמבר, 2018.

תוכנית הפיילוט מאפשרת לCFIUS לפקח על חברות רבות הפועלות בשוק האמריקאי שבעבר לא היו נתונות לפיקוח. שתי ההרחבות העיקריות הם שכיום הCFIUS רשאית לפקח גם (א) על עסקאות שהתבצעו על-ידי חברות אמריקאיות בבעלות זרה כאשר העסקה יכולה להוביל לשליטה של אדם או מדינה זרה על חברה בעל חשיבות ביטחונית אמריקאית; (ב) השקעות במניות מיעוט ככל שהשקעה אינה פאסיבית על-ידי משקיעה זר ב"טכנולוגיה קריטית" בתעשיות הניתנות לפיקוח תחת תוכנית הפיילוט.

השקעה שאינה פאסיבית לחלוטין, מוגדרת גם אם אינה מספקת למשקיע שליטה בחברה הנרכשת, אלא רק גישה למידע טכנולוגי חסוי, או הזכות למנות דירקטור. רשימת "הטכנולוגיות הקריטיות" הורחבה לכלול כל טכנולוגיה לייצור מוצר אשר דורש רישיון לייצאה מארה"ב, וכן טכנולוגיות חדשות הנמצאות עדיין בשלבי פיתוח וצמיחה, שעתידות להיות בעלי משמעות ומשקל רב בהיבט של ביטחון לאומי (רשימה אשר עדיין לא גובשה).

רשימת התעשיות הנתונות לפיקוח תחת תוכנית הפיילוט רחבה, וכוללת כ 27 תעשיות, ביניהם, תעשיות התעופה, מוליכים למחצה, תקשורת, מחשבים ותעשיות צבאיות.

חידוש נוסף של FIRRMA היא, שעד לחקיקתה לא היתה כל דרישה בחוק לפנות בצורה אקטיבית לקבלת אישור של ה CFIUS, אלא היה מדובר בתהליך וולונטרי שנעשה במקרה והצדדים לעסקה רצו לוודא כי העסקה לא תיפסל בדיעבד על ידי CFIUS. כיום תחת FIRMMA ישנם מקרים בהם תהיה חובה להגיש אישור או תצהיר על העסקה לפני סגירת העסקה.

תוכנית הפיילוט תחול מה10 לנובמבר 2018 ועד שיקבעו בחקיקה תקנות קבועות.

נראה שלמרות שהחוק, התקנות, והרגולציה נוצרו במטרה למנוע השתלטות עוינת על השוק האמריקאי, יהיו להם השפעות גם על חברות ישראליות הפועלות התעשיות הרלוונטיות, הן אותן המעוניינים לרכוש חברות בארה"ב והן כאלה אשר מעוניינות להימכר ולהן חברת בת בארה"ב. מעבר לחסימה אפשרית של עסקה מול גורמים אשר לדעת האמריקאים הינם עוינים ולבירוקרטיה הנוספת אשר יידרש כאן, חוקים אלה עלולים להכניס אי ודאות נוספת בעסקאות רכש בהם מעורב חברת מטרה אמריקאית. שימת לב בשלב מוקדם ככל שניתן להוראות החוק יכול לסייע למניעת חסמים ומעכבים בלתי נחוצים בתהליך הרכש.

אנו עומדים לרשותכם להבהרות נוספות בעניין זה.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות