Search Legal Team
Please Click Here

שותפה

תחומי התמחות: הייטק והון הסיכון, שוק ההון וניירות ערך, תגמול בכירים

השכלה: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן אוניברסיטת תל אביב (LL.B, 1999); הפקולטה למשפטים בר אילן (LL.M, 2006)

שפות: עברית, אנגלית

טלפון: 972-3-7778256 / 054-2113229

אימייל: S.Blattzak@shibolet.com

הורד Vcard

צור קשר:

עו"ד בלאט זק מתמחה בשוקי הון, ניירות ערך ודיני תאגידים, עם מומחיות מיוחדת בחברות הרשומות ברישום כפול בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנאסד"ק.

שלי מסייעת ללקוחות שהינם חברות ציבוריות בכל העניינים התאגידיים ובטיפול בניירות הערך, המהווים חלק מהפעילות המסחרית השוטפת שלהם, ופועלת עבור דירקטוריונים ובעלי מניות בעניינים הנוגעים לממשל תאגידי בישראל ובארצות הברית.

לשלי ניסיון רב ומגוון בנושאים רבים הנוגעים לפעולות בשוק ההון, כגון הנפקות ראשוניות לציבור, הנפקות משניות, הנפקות פרטיות, עסקאות בעלי עניין וכיו"ב. בנוסף, היא מקיימת תקשורת קבועה עם הרשות לניירות ערך בישראל ועם רשויות/גופים אחרים העוסקים בתחום פעילותה.

בנוסף, שלי עומדת בראש מחלקת תגמול הוני בשבלת, המעניקה מגוון שירותי ייעוץ, ניסוח ותפעול של תמריצים הוניים עבור מייסדים, עובדים ויועצים של חברות פרטיות וציבוריות, מקומיות ובינלאומיות.

חברות בארגונים מקצועיים

לשכת עורכי הדין בישראל

Print Friendly, PDF & Email