Search Legal Team
Please Click Here

שותפה

תחומי התמחות: דיני עבודה

השכלה: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב(LL.B., LL.M)

שפות: עברית, אנגלית

טלפון: 972-3-6892810 / 054-7788718

אימייל: K.Maimon@shibolet.com

הורד Vcard

צור קשר:

עו"ד קרן מימון סנדלר מייצגת מעסיקים ועובדים בכל ההיבטים המשפטיים של דיני עבודה ורגולציה. היא מתמחה  בסוגיות דיני עבודה הנוגעות לקיבוצים. קרן מייצגת מספר קיבוצים, מהגדולים בישראל, ורכשה ידע והבנה ייחודיים בנוגע לתרבות הקיבוצית ולפעילותם המסחרית של חברי הקיבוצים.

קרן משמשת יועצת משפטית ראשית של חלק מהמעסיקים הגדולים בישראל בנוגע לענייני עבודה שוטפים כגון גיוס עובדים, פיטורים, חבילות פיצויים ופרישה, מדיניות ונוהלי כוח אדם, ניסוח הסכמי עבודה, חוזי העסקה ועוד.

קרן עובדת דרך קבע עבור לקוחות ציבוריים ופרטיים בנוגע לענייני עבודה הנובעים מעסקאות מסחריות, לרבות יישום תכניות ומדיניות המותאמים למקום העבודה.

קרן היא גם מומחית לשינויים במבנה ההעסקה ולעניינים המצריכים אישורים והיתרים ממשלתיים.

עסקאות בולטות

  • מייצגת מספר קיבוצים, מהגדולים בישראל, בנוגע לניסוח הסכמים ונוהלי עבודה;
  • מייצגת את המרכז הבינתחומי בהרצליה בכל סוגיות דיני העבודה, לרבות גיוס, ניסוח הסכמי עבודה, מדיניות ונוהלי כוח אדם, חבילות פיצויים ופרישה;
  • מייצגת את עלבד בע"מ בנוגע לכל סוגיות דיני העבודה, כגון ניסוח הסכמים וחוזי עבודה, מדיניות ונוהלי כוח אדם ופיטורים;
  • מייצגת את ארד בע"מ בנוגע לכל סוגיות דיני העבודה, כגון ניסוח הסכמים וחוזי עבודה, מדיניות ונוהלי כוח אדם ופיטורים;
  • מייצגת קרנות הון סיכון בנוגע לסוגיות דיני עבודה, לרבות תכניות הטבות לעובדים.

חברות בארגונים מקצועיים

  • לשכת עורכי הדין בישראל
  • האגודה הישראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי
Print Friendly, PDF & Email