Search Legal Team
Please Click Here

שותף

תחומי התמחות: פינטק, שוק ההון וניירות ערך

השכלה: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב  (LL.B, 2006)

שפות: עברית, אנגלית

טלפון: 972-3-7778410 / 054-2552134

אימייל: S.Adereth@shibolet.com

הורד Vcard

צור קשר:

עו"ד שאול אדרת מתמחה בשוק ההון, בדגש על הקצאות פרטיות והנפקות בשוק הראשוני והמשני, הקצאות פרטיות, ומייצג מנפיקים וחתמים במסגרת גיוסי הון וגיוסי חוב גדולים ובולטים.

שאול בעל ניסיון רחב ומגוון במתן ייעוץ משפטי שוטף לחברות ציבוריות, לרבות בענייני ממשל תאגידי, תוכניות הענקת כתבי אופציה לעובדים ויחידות מניה חסומות, דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות ועוד עסקאות בינלאומיות מורכבות. בנוסף, שאול מתמחה בתחום דיני המכרזים, ובעל ניסיון רב בהכנה וניהול של מאות מכרזים, לרבות כמה מהמכרזים הציבוריים הגדולים ביותר בישראל בשנים האחרונות.

עם לקוחותיו נמנות חברות ציבוריות ופרטיות על פני מגוון רחב של סקטורים בתעשייה, כגון בניה, אלקטרו-מכאניקה, משרדי רואי חשבון, קמעונאים, מדיה, היי-טק, תקשורת וממשל.

עסקאות בולטות

  • ייצג את חלל-תקשורת בע"מ במספר הנפקות בהיקף של יותר מ-2 מיליארד ש"ח;
  • הוביל את פעילות המשרד בהכנה, הטמעה ויישום של תוכניות אכיפה מנהליות בתחום דיני ניירות הערך במספר חברות ציבוריות;
  • ייצג את איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה בהנפקה פרטית חריגה של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים, אשר הפכה במרוצת הזמן לעסקת מימון;
  • ייצג את נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ) בהכנה וניהול של מאות מכרזים, לרבות המגה-מכרז לרכישת 90 קרונות רכבת קלה ומתן שירותי תחזוקה לקרונות אלו;
  • ייצג את קבוצת Wells Fargo בהשקעות מימון בחברות ישראליות באמצעות קרנות פרטיות וציבוריות שונות;

חברות בארגונים מקצועיים

לשכת עורכי הדין בישראל

Print Friendly, PDF & Email