Search Legal Team
Please Click Here

שותף

תחומי התמחות: בנקאות ופיננסים, מסחרי, בינלאומי, מיזוגים ורכישות, שוק ההון וניירות ערך, תגמול בכירים

השכלה: המרכז הבניתחומי הרצליה [LL.B, B.A (ניהול)], אוניברסיטת תל אביב (LL.M)

שפות: עברית ואנגלית

טלפון: +972-3-7778384 / 052-8359653

אימייל: A.Shachar@shibolet.com

הורד Vcard

צור קשר:

לעו"ד אמיר שחר ניסיון רב ומגוון בכל תחומי שוק ההון, לרבות עסקאות בינלאומיות מורכבות. הוא מייעץ דרך קבע לתאגידים ישראלים וזרים (בהן חברות הרשומות רישום כפול בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנאסד"ק) ולחתמים ישראלים וזרים בהנפקות ציבוריות בהיקף גדול, הנפקות ראשוניות לציבור, תשקיפי מדף, גיוסי הון וגיוסי חוב.

אמיר מתמחה גם בכל ההיבטים הנוגעים לאקטיביזם של בעלי מניות, ובעל ניסיון רב בסוגיות אקטיביסטיות שונות וחדשניות. הוא  מעניק ייעוץ למנהלים בכירים, לדירקטוריונים של חברות ציבוריות (לרבות דואליות) מהגדולות במשק הפועלות בתחומים שונים בהתמודדות מול אקטיביסטיים.

בנוסף, ניסיונו כולל יעוץ לבעלי מניות אקטיביסטים במהלכים אקטיביסטים ובהשתלטות על חברות..

אמיר מייעץ גם בסוגיות מסחריות ותאגידיות, כגון מיזוגים ורכישות, עסקאות רכישת מניות, רכישת נכסים, מיזמים משותפים, אופציות למניות וחלופות, תכניות הוניות וממשל תאגידי.

אמיר משמש כיועץ המשפטי של החברה הישראלית היחידה שמניותיה נסחרות בבורסה המשנית בסינגפור, ייעץ לה בהליכי ההנפקה לציבור בסינגפור ובהנפקות המשך, ופיתח מומחיות ייחודית בייעוץ לחברות שמעוניינות להנפיק בסינגפור וברישום כפול.

עסקאות אחרונות

  •  ייצוג סרצ'לייט במו"מ מול מחזיקי האג"ח לרכישת השליטה בבזק.
  • השלמת מהלך של רה ארגון בדרך של החלפת ניירות ערך בחברת ביטפארמס ישראל, מחיקתה ממסחר בבורסה בת"א ורישום למסחר באמצעות תשקיף בבורסת ה-TSXV בטורונטו.
  • רכישת שלד בורסאי של גו.די.אם. השקעות בע"מ.
  • הנפקה ראשונית לציבור של ג'י.פי. גלובל פאוור בע"מ.
  • הנפקה ראשונית לציבור של ברנמילר אנרג'י בע"מ ולאחר מכן מספר גיוסי המשך ציבוריים.
  • תשקיף מדף לחברת מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ומספר גיוסים ציבוריים.
  • מחקר השוואתי עבור רשות ניירות ערך בנוגע להיבטי ממשל תאגידי וכללי בורסה בסינגפור, הונג קונג, קנדה וארה"ב, שעל בסיסה הורחבו במהלך שנת 2018 הסדרי הרישום הכפול בחוק ניירות ערך לבורסות זרות נוספות.

הרצאות

אמיר משמש כמרצה שלא מן המניין בפקולטה למשפטים במכללה למנהל.

חברות בארגונים מקצועיים

לשכת עורכי הדין בישראל

הוסמך לעריכת דין בניו יורק   

Print Friendly, PDF & Email