אירועים

עו"ד בנקל בובינר בנושא הערכות שווי נכסים והליכי חדלות פרעון בתקופת הקורונה

"נושא משרה שהמשיך להפעיל את החברה למרות שזו נקלעה לקשיים, יצטרך בסופו של יום לתת דין וחשבון." עו"ד יוסי בנקל השתתף בובינר שעסק בהתמודדות עם הערכת שווי נכסים ותהליך חדלות פרעון בתקופת הקורונה. שלושת המרצים שוחחו על פירוק שותפויות, הכנסות שותפים, פרויקטים ובחינת נזילות החברה […]

פגוש אותנו