דיני עבודה

דיני עבודה

עדכון לקוחות: הקלות בכללי התו הסגול לעניין פעילות מקומות עבודה

קראו עוד
דיני עבודה

עדכון לקוחות – מענק חזרה לעבודה, פעילות מקומות עבודה והארכת תוקף מתווה דמי הבידוד

קראו עוד
דיני עבודה

הקלות בהגבלת הפעילות במקומות עבודה

קראו עוד
דיני עבודה

יום הבחירות לכנסת ה-24

קראו עוד
דיני עבודה

הקלות הפעימה השלישית בתכנית היציאה מהסגר

קראו עוד
דיני עבודה

עדכון בנוגע לאופן הגשת בקשות לשיפוי בגין דמי בידוד

קראו עוד
דיני עבודה

יציאה מהסגר השלישי

קראו עוד
דיני עבודה

יציאה מהסגר השלישי

קראו עוד
עדכוני קורונה

הידוק הגבלות הסגר השלישי

קראו עוד
עדכוני קורונה

הוראת שעה: ביטול החפיפה בין 'חל"ת קורונה' לבין התקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה וההורות

קראו עוד
דיני עבודה

התחסנות עובדים – חובות וזכויות, עו"ד מירב אורן

קראו עוד