עדכוני קורונה

עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד
עדכוני קורונה

המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

עדכון סגר והנחיות חדשות

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה והנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאת עובדים […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תיקון תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי והעסקי אוגוסט 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

ביטול תעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – חוק מענק לעידוד תעסוקה

קראו עוד
עדכוני קורונה

התארגנות מחדש בצל נגיף הקורונה, מאי 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

תכניות מענקים ממשלתיות לתמיכה בעצמאים, חברות וחברות הזנק

קראו עוד