בהמשך לעדכונים הקודמים שלנו בנושא פרסום טיוטת צו הפיקוח על ייצוא סייבר בחודש ינואר השנה, אנו שמחים לבשר כי לאור תגובות התעשייה לפרסום הטיוטא להערות הציבור החליט ראש הממשלה מר בנימין נתניהו על גניזת טיוטת הצו.

על פני החלת הצו, הוחלט במטה הסייבר הלאומי כי מדיניותה של מדינת ישראל תהיה מעתה הצמדות לאמנת ואסנאר הבין-לאומית משנת 1996 אשר אומצה בישראל ועניינה עקרונות לייצוא של טכנולוגיה דו שימושית (מוצרים בעלי אופי אזרחי אשר בשינויים מסוימים עשויים לשמש לתכליות צבאיות).

Print Friendly, PDF & Email
חדשות