לקוחות וידידם יקרים,

נבקש לעדכנכם בדבר היתר כללי[1]
שניתן על ידי שר הכלכלה ביום 9 באוקטובר 2015, להעסקת עובדים בתפקידי שמירה בשעות נוספות, לתקופה זמנית.
על פי ההיתר מותר להעסיק עובד בשמירה עד 14 שעות ביום עבודה (כולל שעות נוספות) – ובתנאי
שהעובד הביע את הסכמתו לכך. כמו כן, קיימת מגבלה על מספר שעות העבודה השבועיות – כך שמספר שעות ההעסקה הנוספות השבועיות של עובד בשמירה לא יעלה על 37.

ההיתר קובע עוד, כי עובד שיועסק בשמירה מעל 12 שעות ביום, יהיה זכאי להפסקה נוספת בת חצי שעה לפחות. חשוב להדגיש כי ההיתר ניתן לתקופה המוגבלת של חודש אחד בלבד – עד ליום 10.11.2015, וכי הוא חל לגבי עובדים המועסקים לא יותר מ-6 ימים בשבוע עבודה.
לנוכח ההיתר, ובמידה ותבקשו להעסיק עובדים בשמירה עד 14 שעות ביום עבודה, אנו ממליצים להחתים את העובד על כתב הסכמה להעסקה על פי ההיתר הכללי, אשר יתויק בתיקו האישי של העובד ועותק ממנו יימסר לו. כמו כן, יש להקפיד הקפדה יתירה על מתן הפסקה נוספת בת חצי שעה לפחות.

לתשומת לבכם – תוקף ההיתר הוא לחודש אחד בלבד, ובמידה ואכן תבקשו לבצע שינויים
במתכונת ההעסקה על פיו – יש להיערך לבצעם כשינויים זמניים לתקופת ההיתר בלבד.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות