בעקבות פסה"ד התקדימי בו יצא ביה"ד הארצי במסר מרתיע למעסיקים שלא לכפות על העובדים למסור טביעת אצבע בשעון הנוכחות, עולה השאלה האם בכל מקרה שיידרש שימוש בשעון ביומטרי הדבר ייחשב לפגיעה חמורה בפרטיות העובדים? כל התשובות לפניכם

מאת עוה"ד הדס רקח- דביר; עוה"ד ניר פיינברג

ביה"ד הארצי לעבודה קבע בשבוע שעבר איסור על המעסיקים לחייב עובדים למסור את טביעות האצבע שלהם, לצורך שימוש במערכת שעון נוכחות מבוססת טביעת אצבע.

המדובר בפסק דין תקדימי, הקובע שחרף העובדה שלמעביד נתונה ככלל האפשרות לקבוע כיצד לנהל את שעון הנוכחות במקום העבודה, אין בכך כדי להוביל לפגיעה בלתי מידתית בפרטיותו של העובד. לעמדת בית הדין הארצי, כפיית מסירת טביעת אצבע אך ורק לצורך בדיקת נוכחות, עולה כדי פגיעה חמורה בפרטיות העובדים.

הגבלת השימוש במערכות ביומטריות במקום העבודה

פסיקה זו מגבילה באופן משמעותי את האפשרות לעשות שימוש במערכות ביומטריות במקום העבודה. יחד עם זאת, בית הדין מדגיש כי לא בכל מקרה בו יבקש מעסיק לעשות שימוש בשעון נוכחות ביומטרי הדבר ייפסל באופן אוטומטי.

בית הדין מדגיש את חובת המעסיק לבחון האם ישנם אמצעים אחרים להשגת המטרה, דוגמת מצלמה מעל עמדת שעון הנוכחות ומכוונת אליה בלבד, ומצלמת את העובדים המחתימים את כרטיס הנוכחות או לחילופין, מערכת  נוכחות ביומטרית מבוססת כרטיס (זו חלופה ביחס לשימוש במערכת נוכחות ביומטרית מבוססת מאגר).

בית הדין מדגיש, כי אף אם העובדים מסכימים לשימוש בטביעת אצבע במערכת הנוכחות, יש לבחון האם ההסכמה ניתנה "מדעת". בית הדין מנה רשימת קריטריונים לצורך בחינת טיב הסכמת העובד והשאלה האם ניתנה "מדעת":

 • הסבר מפורט מה "ניטל" מהעובדים.
 • מי הם ה"טכנאים" שייטלו מהם את טביעות האצבע ומה הכשרתם.
 • האם טביעות האצבע נשמרות ב"מאגר".
 • מי אחראי על המאגר ולמי יש גישה אליו ואל המידע האצור בו.
 • האם המידע שנשמר, נשמר בצמידות לפרטי זיהוי אישיים אחרים.
 • מהן דרכי האבטחה של אותו מידע.
 • מהן הסכנות האפשריות.
 • האם לגורמים חיצוניים יש אפשרות להתחבר ל"מערכת" מבחוץ או שמא מדובר במערכת "מבודדת".
 • האם ניתן להעתיק את טביעת האצבע מיחידות הקצה (הסורקים) – בין בצורה דיגיטאלית ובין בצורה אחרת.
 • מי בודק ומתי האם מידע זה נשמר או שמא נעשה ניסיון שלא כדין לגשת אליו.
 • כיצד ומתי מוחקים מידע מאותו מאגר.
 • מי הממונה במקום העבודה על ניהול תקין של המערכת ומי אמון על מתן תשובות לשאלות, תהיות וכיוצ"ב בקשות לקבלת מידע.

במידה שהינכם משתמשים בשעון נוכחות מבוסס טביעות אצבע, נמליץ לבחון באופן מיידי האם הנכם פועלים באופן שעולה בקנה אחד עם הקביעות בפסק הדין.

(עסק (ארצי) 7541-04-14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב המשולש הדרומי נ' עיריית קלנסווה)

אודות הכותבים:

עוה"ד הדס רקח-דביר, הינה ראש מחלקת דיני עבודה במשרד שבלת (H.raccah@shibolet.com)

עוה"ד ניר פיינברג, הינו ראש תחום אבטחת מידע ופרטיות במשרד שבלת (N.feinberg@shibolet.com)

Print Friendly, PDF & Email
חדשות