24
Feb
2019

השותף אלון זיו ממחלקת המימון במשרדנו, בסיוע השותפים אמיר איליאסקו, שאול אדרת, הדס רקח וקרין אדלר, ייצג את בנקי ההשקעות הבינ"ל גולדמן סאקס ומורגן סטנלי, במימון עסקת מיזוג מהגדולות בישראל בשנים האחרונות, במסגרתה רוכשת קליק, חברה בינלאומית, את מניות חברת אטיוניטי הישראלית, ספקית של פתרונות תוכנה לאינטגרציית המידע ולניהול ביג דאטה, עבור סך כולל של כ-560 מיליון דולר.