14
Feb
2019

השותף רועי קובובסקי ועו"ד עדי שוחט ייצגו בהצלחה את חברת ארד בעתירת חברת אפקון כנגד זכייתה של ארד במכרז רחב ההיקף שנערך על ידי מי אביבים, תאגיד המים של העיר תל אביב

טענות אפקון, לפיהן יש לבטל את זכיית ארד בשל כשלים שנפלו בהצעתה ובהליך המכרז נדחו אתמול על ידי בית המשפט המחוזי, שקבע כי לא נפל דופי בהצעת ארד, כי הליך המכרז היה יסודי ומקצועי וכי אפקון נהגה בחוסר תום לב.

מדובר במכרז המים הגדול ביותר שנערך עד כה בישראל, בהיקף של כ-130 מיליון ש"ח, במסגרתו ארד תתקין ותתחזק מערכת קריאה מרחוק ואת מדי המים של תל אביב, כאשר תקופת ההתקשרות ההכוללת עשויה להגיע ל-21 שנה.

Print Friendly, PDF & Email