14
Oct
2018

השותפה, טלי בן ארצי, ועוה"ד ערבה פז סביליה וגל גלעדי, ייצגו את חברת כפרית בעסקה לרכישת נכסיה, פעילותה והמקרקעין של חברת "פוליפיל" האמריקאית בתמורה לסכום של כ-35 מיליון דולר, וכן, ליוו את כפרית בעסקת מימון מול בנק בארה"ב לצורך מימון כמחצית מסכום מהרכישה. עסקה זו מהווה צעד מהותי בהרחבת פעילותה של כפרית בתחום התרכיזים בעולם בכלל ובארה"ב בפרט