1
Jul
2018

השותפה שלי בלאט זק ייצגה את חברת קומפיוג'ן, חברה ישראלית העוסקת במחקר ופיתוח של תרופות אימיונותרפיה לסרטן (Nasdaq, Tase: CGEN), בגיוס של 21 מיליון דולר בהנפקה פרטית (Registered Direct) ממספר משקיעים מוסדיים אמריקאיים.