27
Mar
2018

השותפים עו"ד עופר לריש ועו"ד יצחק כהן-יהונתן ליוו את קיבוץ מעברות בסכסוך רחב היקף מול חברת אוניפארם בע"מ על השליטה בחברת התרופות תרימה, אשר הסתיים ברכישת מניות אוניפארם בתרימה על ידי הקיבוץ בתמורה לסך של 31 מיליון שקל.