23
Dec
2018

השותפים ערן באלינט ויאיר סלומון ייצגו את חברת מנרב יחד עם חברה בבעלות האחים נקש ורז עודד בחתימה על הסכם על אופציה למגרש ל-78 דירות יוקרה, שטחי מסחר ומלון; מחיר המגרש יעמוד על 51.7 מיליון שקל