25
Feb
2018

השותף, עו"ד אלון זיו מייצג את כלל חברה לביטוח במיזם ייחודי וראשון מסוגו: הקמת שדה סולארי במגזר הבדואי

 

באיזור סמוך לרהט ובית קמה, בשטחים השייכים לשבט טראבין, יוקם שדה סולארי בהשקעה של 50 מליון שקלים. המשקיעים הם קבוצת משקי הקיבוצים אשר ישלמו דמי שכירות על הקרקעות השייכות לבדואים למשך 22 שנים.

השותף, עו"ד אלון זיו  ועוה"ד איריס טייס ושי סידלניק מייצגים את ממני הפרוייקט כלל חברה לביטוח

Print Friendly, PDF & Email