29
Oct
2018

אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר שלנו למחצית הראשונה של שנת 2018, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעת הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות קשורות" ("Israeli Related"), והשוואת תנאים אלו לאלו הנהוגים בעמק הסיליקון ארה"ב.

אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר שלנו למחצית הראשונה של שנת 2018, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעת הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות קשורות" ("Israeli Related"), והשוואת תנאים אלו לאלו הנהוגים בעמק הסיליקון ארה"ב.

כתמיד, הסקר נערך בשיתוף פעולה עם פירמת עוה"ד Fenwick & West LLP, שהינה פירמת עו"ד מהמובילות בעמק הסיליקון שבארה"ב, דבר המאפשר לנו להביא בפניכם השוואה מעניינת, העושה שימוש באותם כלים ומינוחים, בין התנאים הנהוגים בישראל לתנאים הנהוגים בעמק הסיליקון.

מסקנות:

הצמיחה בהיקף ההשקעות בהיי טק במחצית הראשונה של 2018, שדווחה בסקרים אחרים, גובתה גם במגמה חיובית שעולה מתוצאות הסקר של התנאים המשפטיים לתקופה זו.

לראשונה מאז 2014, שיעור המימון בסבבים מאוחרים חזר להיות משמעותי, והיווה 25% מהסבבים שנסקרו, לצד שליש מהסבבים של סיבובים ראשונים. דבר זה מעיד שהתעשייה, לראשונה מאז 2014, ממשיכה לתמוך בחברות בוגרות ויחד עם זאת גם משקיעה במיזמים חדשים.  זוהי תוצאה בריאה לכל הדעות לתעשייה שמחד ידעה תקופות של חיפוש האקזיט המהיר וקושי בגיוס כספים לחברות בוגרות, ומאידך ידעה תקופות בהן לא היו הרבה גיוסים חדשים אלא בעיקר תמיכה בקיים.

עוד לראשונה, שיעור השימוש בזכות קדימות בחלוקה לעומת מניות הבכורה של הסיבוב הקודם (”senior liquidation preference“(, ירד ל-59%, שהינו השיעור הנמוך ביותר שסקרנו מאז החלנו לסקר ב-2008. לעומת עמק הסיליקון, בו שיעור השימוש בזכות עומד על 23% בלבד, עדיין מדובר בשיעור גבוה, אך לעומת השיעורים של שנים קודמות שהגיעו גם ל-83%, ועמדו רוב הזמן על מעל 75%, מדובר בשיעור ירידה משמעותי, שמשקף את תחושת הביטחון הדולה יותר שחשים המשקיעים.

במסגרת ההבדלים ה"תרבותיים" בין ישראל ועמק הסיליקון – מעניין לציין שבעמק הסיליקון, שיעור השימוש ב"זכות ההשתתפות בחלוקה" של מניות הבכורה ("participation rights") המשיך לרדת ועמד למחצית הראשונה של 2018, על 10% בלבד! אצלנו חלה ירידה משמעותית ב-2017 בשיעור השימוש בזכות, אך ירידה זו נבלמה במחצית הראשונה של 2018, ועדיין ככל שמדובר בישראל – שיעור שימוש שהינו פי 3 מהשיעור בעמק הסיליקון – 31%.

עוד מעניין לציין שבעמק הסיליקון לא משתמשים יותר בהגנת אנטי דילול של התאמת מחיר מלאה (ה-full ratchet) והוא מזה מספר שנים עומד על שיעור של 0%. אצלינו הוא אמנם נמצא בשיעור שימוש זעום של 3-4%, אבל הוא טרם נכחד לגמרי, ואולי הגיע הזמן לכך. 

לקריאת הסקר המלא לחצ/י כאן

Print Friendly, PDF & Email