1
Aug
2018

ניצחון לחברת חשבים, בייצוגו של השותף עופר לריש בערעור שהוגש לבית המשפט העליון על ידי לשכת עורכי הדין

בית המשפט העליון המליץ ללשכת עורכי הדין לחזור בה מערעורה על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים.

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את טענת הלשכה כי החברה מסיגה את גבול המקצוע ומעניקה ייעוץ משפטי במסגרת אתר "כל עובד", בו ניתן, בין היתר, להפיק הסכמי העסקה באמצעות "מחולל חוזה העסקה".

בית המשפט קבע כי "מדובר באלגוריתם המספק תמיכה טכנית על בסיס חומר הקיים ממילא ברשת". השופטת ענת זינגר קיבלה את טענות "חשבים",  בהן הטענה כי בעת חקיקת חוק לשכת עורכי הדין ב-1961, לא היו בנמצא, או לכל הפחות לא היו נגישים, האמצעים הטכנולוגיים או האלגוריתמים הקיימים כיום.

לקריאת המאמר לחץ כאן

Print Friendly, PDF & Email